Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Небрат В. В.

-

-


Діалектика інституційної взаємодії минулого й сучасного вимагає постійного переосмислення і нового прочитання пам’яток історії економічної думки. У навчальному посібнику на основі дослідження першоджерел представлено історичну ретроспективу розвитку економічних уявлень і теоретичних концепцій на українських теренах від найдавніших часів до сьогодення. Еволюція економічної думки розкривається у взаємозв’язку з господарською практикою, зміною суспільно-політичних умов та цілей економічної політики держави. Охарактеризовано ґрунтовність теоретичного доробку та внесок українських учених у розвиток світової економічної науки, виявлено евристичний потенціал піонерних ідей визнаних і маловідомих персоналій.

На відміну від аналогічних існуючих навчальних видань, у посібнику вперше докладно представлено розвиток економічної думки в доринкову добу. Розглянуто процес формування та основні здобутки наукових економічних шкіл і напрямів, висвітлено новаторські ідеї українських учених, що стали основою прогресивних перетворень у галузі державного управління та фінансів у період ринково-індустріальної трансформації вітчизняного господарського середовища.

З урахуванням конкретно-історичного контексту узагальнено розвиток української економічної науки в радянський період вітчизняної історії. Поряд із висвітленням тематики і результатів академічних досліджень представлено яскраві сторінки історії неофіційної науки, а також доробок представників української діаспори. Посібник містить стислі біографічні відомості та огляд наукових праць найвидатніших представників історії економічної думки в Україні.

З позицій генетико-еволюційного підходу показано спадкоємність і тяглість розвитку української інтелектуальної традиції в царині економічної науки. Розкрито значення історії української економічної думки як складової національної економічної культури та арсеналу ідей для реалізації візії успішної України. Купити
-->